Inwestycje Celu Publicznego

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa elektroenergetycznej sieci kablowej i rozbiórka istniejącej sieci napowietrznej przy ul. Sójczej w Szczecinku

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa elektroenergetycznej sieci kablowej i rozbiórka istniejącej sieci napowietrznej przy ul. Sójczej w Szczecinku

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 22 sierpnia 2014 r.

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 5 sierpnia 2013 r.

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 24 grudnia 2013 r.

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 4 grudnia 2013 w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji transformatorowej 15/0, 4 kV

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 4 grudnia 2013

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 października 2013 r.

załącznik do pobrania