Gospodarka odpadami komunalnymi

11.07.2018
Rusza zbiórka wielkich gabarytów
Zbiórka jest nieodpłatna i wykonywana na koszt Urzędu Miasta
06.06.2018
PGK odbierze odpady
Zbiórka jest nieodpłatna i wykonywana na koszt Urzędu Miasta.
11.05.2018
Zabiorą duże odpady
Zbiórka prowadzona będzie w dniach 14 - 21 maja
12.04.2018
Wiosenna zbiórka dużych śmieci
Harmonogram odbioru odpadów zamieszczony został na mapce
06.03.2018
Zmiana zasad segregacji śmieci
Wprowadzono obowiązek selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów