Gospodarka odpadami komunalnymi

06.03.2018
Zmiana zasad segregacji śmieci
Wprowadzono obowiązek selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów
12.02.2018
Lutowa zbiórka dużych odpadów
Zbiórka jest nieodpłatna i wykonywana na koszt Urzędu Miasta
19.01.2018
O recyklingu i gniazdach półpodziemnych
Nadzwyczajne walne zgromadzenie wspólników Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami
10.01.2018
PGK odbierze wielkie gabaryty
Akcja potrwa w dniach 15.01 - 22.01.2018
06.12.2017
Grudniowa zbiórka wielkich gratów
Akcja potrwa od najbliższego poniedziałku do piątku