Gospodarka odpadami komunalnymi

15.09.2017
Odbiorą stary sprzęt
Zbiórka prowadzona będzie w dniach 18 - 25 września
21.08.2017
Sierpniowa zbiórka odpadów
Zbiórka jest nieodpłatna i wykonywana na koszt Urzędu Miasta
18.07.2017
Lipcowa zbiórka odpadów
Zbiórka jest nieodpłatna i wykonywana na koszt Urzędu Miasta
19.06.2017
PGK odbierze stary sprzęt
Zbiórka przeprowadzona będzie według harmonogramu oraz ustalonego podziału miasta na rejony wraz z wykazem ulic, w godz. 7.00 - 15.00.
11.05.2017
Majowa zbiórka dużych gratów
Akcja prowadzona będzie w dniach 15-22 maja