Ogłoszenia

Termin umieszczenia ogłoszenia Nazwa ogłoszenia
22.03.2017 Ogłoszenie o możliwości uzyskania najmu lokalu mieszkalnego, wybudowanego w formule TBS położonego w Szczecinku przy ulicy Szafera 2C/5
14.02.2017 Poprawa układu komunikacyjnego w centrum Szczecinka
08.02.2017 Konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą sport seniorów w zakresie piłki nożnej na poziomie nie niższym niż IV Liga w 2017 roku
20.01.2017 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2017 roku
19.01.2017 Ogłoszenie o najmie lokalu mieszkalnego przy ulicy Szafera 3B/12
15.12.2016 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego przy ul. 1 Maja 2 w Szczecinku
15.12.2016 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul. Klasztornej 9 w Szczecinku
15.12.2016 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul. Limanowskiego 10 w Szczecinku
15.12.2016 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul. Ordona 3 w Szczecinku
15.12.2016 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul. Wiśniowej 6 w Szczecinku
07.12.2016 Ogłoszenie o możliwości uzyskania najmu lokalu mieszkalnego wybudowanego w formule TBS przy ulicy Szafera 2E/9 w Szczecinku
24.11.2016 Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej
18.11.2016 Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego
18.11.2016 Ogłoszenie o konkursie na realizację zadań własnych Miasta Szczecinek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w 2017 roku
04.11.2016 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego przy ul. Ordona 8 w Szczecinku
04.11.2016 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ul. Ordona 3 w Szczecinku
19.10.2016 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Klasztornej 9 w Szczecinku
19.10.2016 Przetarg pisemny ofertowy nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Limanowskiego 10 w Szczecinku
19.10.2016 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Lipowej w Szczecinku
19.10.2016 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Ordona 3 w Szczecinku
12.10.2016 Konkursu ofert na objęcie kompleksową opieką medyczną uczniów sprawowaną przez pielęgniarkę w szkołach publicznych
29.08.2016 Ogłoszenie o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa
06.07.2016 Ogłoszenie Burmistrza w sprawie komunalizacji mienia
06.07.2016 Protokół inwentaryzacyjny nieruchomości