Unijne wsparcie na nowe miejsca pracy

Data publikacji: 
12.07.2017

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku serdecznie zaprasza na  spotkanie informacyjne pn.: „Wsparcie z Funduszy Europejskich na tworzenie nowych miejsc pracy i rozwój przedsiębiorstw”, które odbędzie się 14 lipca br. o godz. 10:00, w sali narad nr 202 Starostwa Powiatowego przy ul. 28 Lutego 16.

Celem spotkania jest przedstawienie informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia przez przedsiębiorców na tworzenie nowych miejsc pracy oraz szeroko rozumiany rozwój firmy. W jego trakcie omówiony zostanie aktualnie ogłoszony nabór wniosków w ramach działania 1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Dodatkowo przedstawione zostaną pozostałe źródła dofinansowania rozwoju firmy, w tym:
•    działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,  
•    Inicjatywa JEREMIE 2,
•    Podejście LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażane przez Lokalne Grupy Działania.

Spotkanie skierowane jest do mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorstw chcących pozyskać środki z Funduszy Europejskich na rozwój prowadzonej działalności.

Opr. M. Ludewicz