Radni zdecydują o remoncie skrzyżowania

Data publikacji: 
09.03.2017

Zapraszamy na sesję Rady Miasta Szczecinek, która odbędzie się w najbliższy poniedziałek, 13 marca, o godz. 8:00 w sali posiedzeń (I piętro UM), z następującym porządkiem obrad: 

  1. Otwarcie sesji.
  2. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2017 rok.
  3. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2017-2025.
  4. Zamknięcie sesji.

Proponowane zmiany w budżecie mają związek z planowanym remontem skrzyżowania ulic Kościuszki-Jeziorna.

Opr. M. Ludewicz