Powstaje strategia rozwoju Szczecinka

Data publikacji: 
08.09.2017

Miasto Szczecinek przygotowuje nową strategię rozwoju, która obejmie lata 2018-2026. Dokument powstaje w oparciu o przeprowadzoną diagnozę społeczna, a jego główne założenia wypracowywane będą m.in. podczas spotkań z członkami powołanego przez burmistrza zespołu, radnymi, a także na podstawie uwag i propozycji przesyłanych przez samych mieszkańców w toku konsultacji społecznych. Wczoraj w Ratuszu odbyło się pierwsze spotkanie dotyczące nowej strategii, w którym poza Jerzym Hardie-Douglasem i jego zastępcą Danielem Rakiem udział wzięli pracownicy Urzędu Miasta, jednostek organizacyjnych oraz spółek komunalnych.

Spotkanie miało charakter warsztatowy, a jego uczestnicy zastanawiali się między innymi nad najważniejszymi potrzebami miasta w sferze edukacji, turystyki, gospodarki czy przedsiębiorczości. Rozmawiano także o możliwościach rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i solidarności społecznej. Wszystkie zgłoszone wczoraj pomysły zostaną teraz przeanalizowane przez ekspertów. Potem głos w sprawie dokumentu w fazie konsultacji zabiorą radni i mieszkańcy. Ci ostatni będą mogli zrobić to za pośrednictwem ankiety, która w październiku pojawi się na oficjalnej stronie internetowej Szczecinka. Po zakończeniu konsultacji i uwzględnieniu wszystkich głosów projekt strategii zostanie przedstawiony podczas obrad Rady Miasta. Dokument powinien zostać przyjęty do końca 2017 roku.  

Tekst i foto: M. Ludewicz