Nadzwyczajnie o in vitro

Data publikacji: 
19.07.2017

Zapraszamy na sesję Rady Miasta Szczecinek, która odbędzie się w dniu 21 lipca 2017 r. (piątek) o godz. 8:15 w sali posiedzeń (nr 101) UM, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Uchwała w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego pn.: „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Miasta Szczecinek na lata 2017-2019”.
  3. Zamknięcie sesji.

Sesja została zwołana ponieważ po analizie programu przyjętego w dniu 10 lipca 2017 r. stwierdzono, że nie zawiera on wszystkich sugestii zaproponowanych przez prof. dr hab. n. med. Sławomira Wołczyńskiego, m.in. dotyczących procentowej wysokości dofinansowania kosztów, tj. do 80 %, a nie do 100%. Projekt programu zdrowotnego pn.: „Dofinansowanie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Miasta Szczecinek w latach 2017-2019” uzyskał pozytywną opinię Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Przedmiotem opiniowania przez Agencję, był projekt Programu określający wysokość dofinansowania właśnie do 80%.

Opr. M. Ludewicz. Foto: tvn24.pl