Na sesji bez większych kontrowersji

Data publikacji: 
27.02.2017

Nieco ponad 10 minut trwała dzisiejsza nadzwyczajna sesja Rady Miasta Szczecinek. Podczas obrad nie odnotowano większych kontrowersji i dłuższych dyskusji. W ich efekcie radni zgodzili się na zmiany w budżecie na rok 2017 i długoletniej prognozie finansowej na lata 2017-2025. Zaakceptowali też nowe regulacje dotyczące trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół, dla których miasto Szczecinek nie jest organem prowadzącym oraz uchwałę w sprawie nabycie w drodze darowizny od osoby fizycznej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

Czego konkretnie dotyczą zmiany w budżecie? Chodzi o zmniejszenia o 150 tys. zł kwoty na budowę ulicy Turystycznej, co ma związek z urealnieniem wydatków na tę inwestycję, a także zwiększenia o milion złotych tegorocznych wydatków na budowę pomostu na jeziorze Trzesiecko.

Tekst i foto: M. Ludewicz