Kontrowersje wokół honorowej odznaki

Data publikacji: 
16.05.2017

Dyskusja dotycząca uchwały w sprawie przyjęcia Karty Samorządności i kwestia regulaminu przyznawania odznaki honorowej „Zasłużony dla Miasta Szczecinek” wywołały największe emocje podczas poniedziałkowej sesji Rady Miasta. Ostatecznie dokument, którym samorządowcy chcieli zamanifestować swoje obawy w związku z nasilającymi się zmianami ustrojowymi, zmierzającymi do recentralizacji państwa oraz pozbawienia samorządu terytorialnego możliwości – zagwarantowanego w Konstytucji RP – rzeczywistego uczestnictwa w sprawowaniu władzy publicznej przyjęty został 10 głosami za przy 8 wstrzymujących się i jednym przeciw.

Jeśli natomiast chodzi o regulamin przyznawania odznaki „Zasłużony dla Miasta Szczecinek”, to mimo kontrowersji w uchwale utrzymano zapis mówiący, że „Rada Miasta Szczecinek, może podjąć uchwałę o pozbawieniu odznaki na wniosek  Komisji Prawa, Legislacji i Porządku Publicznego Rady Miasta w razie stwierdzenia nadania odznaki w wyniku wprowadzenia w błąd lub osobie która pracowała lub służyła w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracowała z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. albo gdy wyróżniony dopuści się czynu, wskutek którego stał się niegodny odznaki, w szczególności rażącego naruszenia zasad współżycia społecznego”.

Wcześniej, bo jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem obrad Szczecineckie Bractwo Kurkowe uhonorowało burmistrza Jerzego Hardie-Douglasa medalem za wspieranie i rozwój idei Bractw Kurkowych poprzez zaangażowanie w rozwój szczecineckiej strzelnicy.

Podczas sesji przyjęto także uchwały m.in. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Narutowicza III” (wzgórze w sąsiedztwie byłej wieży) oraz w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planów zagospodarowania przestrzennego „Wiatraczna” i „Trzesieka I” w Szczecinku.

Tekst i foto: M. Ludewicz