Jak rozwijać swoją firmę?

Data publikacji: 
12.05.2017

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku serdecznie zaprasza na  spotkanie informacyjne pn.: „Wsparcie z Funduszy Europejskich na rozwój przedsiębiorstw”, które odbędzie się 19 maja br. o godz. 10:00, w sali narad nr 202 Starostwa Powiatowego.

Celem spotkania jest przedstawienie informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia przez przedsiębiorców na szeroko rozumiany rozwój firmy.

W jego trakcie omówione zostaną możliwe źródła dofinansowania rozwoju firmy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Spotkanie skierowane jest do mikro-, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw chcących pozyskać środki z Funduszy Europejskich na rozwój prowadzonej działalności.

Udział w szkoleniu  jest bezpłatny. Organizator zapewnia materiały edukacyjne. Planowane zakończenie - godz. 12:30.

Uprzejmie prosimy o telefoniczne (tel. 94 372 92 50 lub tel./fax. 94 372 92 47) lub elektroniczne (e-mail: lpi@powiat.szczecinek.pl) potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 18.05.2017 r. do godz. 12:00.

Opr. M. Ludewicz