Wykaz zbycie lokalu nr 1 na rzecz najemcy ul. Koszalińska 58

Wykaz zbycie lokalu nr 1 na rzecz najemcy ul. Koszalińska 58

                                                                                                                                                                                                        Szczecinek, 12.01.2017 r.

 

 „ Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta przy  Pl.Wolności 13 został wywieszony wykaz nieruchomości obejmujący 1 lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku  przy ul. Koszalińskiej 58 w Szczecinku  przeznaczony do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców na  podstawie art. 34 ust. 1  ustawy  z dnia 21.08.1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U.  z 2015r. poz. 1774 t.j.).

Termin umieszczenia ogłoszenia: 
12-01-2017 - 12-01-2018