Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżwienia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżwienia

Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  Plac Wolności 13 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia obejmujący następujące pozycje:

 - działka nr 82  obręb  28  o  pow. 0,3800 ha   -  KW Nr KO1I/00051535/3

- działka nr 16  obręb  15  o  pow. 0,7455 ha   -  KW Nr KO1I/00048536/6

- działka nr 88/12  obręb  15  o  pow. 0,2536 ha   -  KW Nr KO1I/00030055/1

- część działki nr 784  obręb  13  o  pow.0,0021 ha 

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego61b  -  KW Nr KO1I/00046916/0

- część działki nr 135/2  obręb  15  o  pow.0,0005 ha 

ul. Cypriana Kamila Norwida  -  KW Nr KO1I/00048536/6

 Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicach ogłoszeń na  okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka tj.: od  19.09.2016r do  09.10.2016r.”

Załączniki: 
Data publikacji: 
20-09-2016 - 20-09-2017