Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

                                                                                             Szczecinek, dnia 17.11.2016r.

 

 

Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  Plac Wolności 13 został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek, przeznaczonych do :

1.  sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego obejmujący :

- nieruchomość oznaczoną jako działka nr 1015 o pow. 1.619 m2 w obrębie 13 przy ul. Wodociągowej  w Szczecinku,

- nieruchomość oznaczoną jako działka nr 99/1 o pow. 985 m2 w obrębie 09 przy ul. Kaszubskiej w Szczecinku,

- nieruchomość oznaczoną jako działka nr 432/14 o pow. 905 m2 w obrębie 18 przy ul. Cisowej w Szczecinku,

- nieruchomość oznaczoną jako działka nr 8/20 o pow. 9.843 m2 w obrębie 09 przy ul. Narutowicza w Szczecinku:

2.  sprzedaży w trybie bezprzetargowym obejmujący :

- nieruchomość oznaczoną jako działka nr 76/30 o pow. 306 m2 w obrębie 06  przy ul. gen. S. Grota-Roweckiego w Szczecinku,

- nieruchomość oznaczoną jako działka nr 76/32 o pow. 515 m2 w obrębie 06  przy ul. gen. S. Grota-Roweckiego w Szczecinku,

- nieruchomość oznaczoną jako działka nr 21/1 o pow. 66 m2 w obrębie 08  przy ul. Kosińskiego w Szczecinku,

- nieruchomość oznaczoną jako działka nr 28 o pow. 50  m2 w obrębie 12 przy ul. Kościuszki w Szczecinku,

- nieruchomość oznaczoną jako działki nr : 98/10 i 99/19 o łącznej pow. 731  m2 w obrębie 12 przy ul. Szczecińskiej w Szczecinku,

- nieruchomość oznaczoną jako działka nr 99/21 o pow. 736 m2 w obrębie 12  przy ul. Szczecińskiej w Szczecinku,

- udział do ½ części w nieruchomości oznaczonej jako działka nr 254/4 o pow. 148 m2 w obrębie 13 przy ul. Junackiej w Szczecinku,

- nieruchomość oznaczoną jako działka nr 216 o pow. 155 m2 w obrębie 13 przy ul. Podgórnej w Szczecinku,

- nieruchomość oznaczoną jako działka nr 388 o pow. 161 m2 w obrębie 20  przy ul. Gdańskiej w Szczecinku.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 upływa z dniem 29 grudnia 2016 r.

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicach ogłoszeń   na  okres 21 dni  w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka tj.: od 17 listopada 2016 r. do 08 grudnia 2016r.

 

Termin umieszczenia ogłoszenia: 
17-11-2016 - 15-11-2017