Ogłoszenie o konkursie na realizację zadań własnych Miasta Szczecinek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w 2017 roku

Ogłoszenie o konkursie na realizację zadań własnych Miasta Szczecinek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w 2017 roku

Data publikacji: 
18-11-2016 - 18-11-2017