Konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą sport seniorów w zakresie piłki nożnej na poziomie nie niższym niż IV Liga w 2017 roku

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą sport seniorów w zakresie piłki nożnej na poziomie nie niższym niż IV Liga w 2017 roku

Data publikacji: 
08-02-2017 - 08-02-2018