Aktualności

19.09.2017
„Bajkowa Kraina” poprowadzi żłobek
Na realizację zadania Miasto Szczecinek przeznaczy dotację w wysokości 176 640 złotych.
18.09.2017
List intencyjny w sprawie Klastra Energii
Odpowiedzi dotyczącej podpisania Listu Intencyjnego oczekujemy w nieprzekraczalnym terminie do 19 września
18.09.2017
Dotacje na podnoszenie kwalifikacji
Spotkanie odbędzie się 22 września br. o godz. 10:00, w sali konferencyjnej w Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku
15.09.2017
Konsultacje programu współpracy z NGO
Uwagi i opinie dotyczące projektu należy zgłaszać na załączonym formularzu w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Szczecinek
15.09.2017
Odbiorą stary sprzęt
Zbiórka prowadzona będzie w dniach 18 - 25 września